jbovlaste
a lojban dictionary editing system
User:
Pass:

Home
Get A Printable Dictionary
Search Best Words
Recent Changes
How You Can Help
valsi - All
valsi - Preferred Only
natlang - All
natlang - Preferred Only
Languages
XML Export
user Listing
Report Bugs
Utilities
Status
Help
Admin Request
Create Account
Word listings for "norsk"
am | ar | art-guaspi | art-loglan | be | bg | br | ca | ch | cs | cy | da | de | el | en | en-bpfk | en-simple | eo | es | et | eu | fa | fi | fr | fr-facile | ga | gl | gu | he | hi | hr | hu | ia | id | it | ja | jbo | ka | ko | kw | la | lt | lv | mg | ne | nl | no | pl | pt | pt-br | ro | ru | sa | sk | sl | so | sq | sr | sv | ta | test | tlh | tpi | tr | uk | vi | wa | zh ]

æs
amfibie
arbeide
arbeidsoppgave
ark
arm
artikulere
aspekt ved noe britisk
automobil
bære
bærer
balkong
ball
banan
bangladeshisk
bank
bankfunksjon
banksystem
bar
båt
begjære
beholder
bein
beindel
bengalsk
benytte
beredt
beredt for
besitter hjerne
beskytte
bestemmelsessted
bie
bil
bismer
bismermark
bite
biter
biteredskap
bitt
bittsted
blå
blad
blågrønn
blest
bli
blokk
bølge
bølgeform
bølgefrekvens
bølgelengde
bølgemedium
børste
børstebust
bøtte
brasiliansk
bris
britisk
broderbånd
broderlig
broderlig referanse
bror
bruke
brun
brydd
brydderi
buddhistisk
buddhistisk aspekt
budskap
bundet
bunt
bygg
byggtype
bygning
byrå
cerebral
dårskap
deprimert
dialekt
drikke
drivkraft for skip
drivstoff
dum
dyreart
ekspandere
ekstern
energi
energiform
energikilde
energitype
enhjørning
ete
fiende
fiende av
fjols
flaske
flaskeinnhold
flaskekork
flaskemateriale
flate
flau
flekk
flytte
følge
folie
foliemateriale
folk
foranderlig form
forandre
forandringsresultat
forberedt
foregå
forelder
forhold for bytte
formål for børste
forsikre
forsikrer
forsikret
forsikret mot hendelse
forstå
forsvare
fortelle
frakt
frakte
fraktens bestemmelsessted
fraktens opprinnelsessted
fraktrute
fremmøtt
fremtidig
frossent materiale
frost
geitehams
gjeng
gjerde
gjøre
glass
glasskomposisjon
globe
gran
gruppe
gruppeformål
gruppeleder
gruppemedlemmer
gulebøy
guttebarn
hagl
haglsammensetning
handler
har knapp
har mage
har skjelett
helt
heltedåd
heltemodig
hendelse
hete
hige
hjerne
holde på med
holme
hvit
hylle
Indonesisk
innhold
instruere
instruktør
is
jobbe
kaffe
kaffebønne
kalk
kalles
kanne
karbonmonoksid
katastrofe
kjæreste
kjøretøy
klar
klemme
klientell
klinge
knapp
knappefunksjon
knappemateriale
knott
komme
komme etter
kompass
kompassnål
konstruksjon
kontor
kontorist
kontorlokale
kost
kraft
kro
krukke
krumme
ku
kube
kubemateriale
kubeside
kule
kulemateriale
kurve
kvintin
lære
lære bort
lærer
læringstema
lag
lage
laup
lei seg
lodd
løk
løpe
løpende ganglag
løpende kroppsdeler
løpsunderlag
lyst farget
mage
må gjøre
Malaysisk
Malaysisk-indonesisk
målsetning
mark
materiale
maursyre
medium
meget
merke
militær
militært formål
motstå
motstander
mottaker
mur
nedfor
noe
nord
nord-amerikansk
nord-amerikansk aspekt
nürenberggran
okse
øl
ølingredienser
ønske
opprinnelsessted
ort
overføre
overheng
pakke
pakkeinnhold
pårørende
passer
pedagog
pedagogikk
perle
perlemateriale
person
piske
planteart
plate
plikt
plikter
plikthandling
pølse
predikat
predikatargumenter
predikatrelasjon
predikatsord
pub
publikum
pund
redskap
repetivt mønster
særdeles
samlag
sammensette
sannhet
scrupel
sende
sender
senere
separert
separert struktur
sette sammen
si
sikker
sikre
sjøgrønn
skille
skip
skipslast
skjelett
skjelettfunksjon
skogge
skoggete
skruppel
slå
sludd
smekke
smittet
smør
smørkilde
snakke
solbrun
sønn
spann
spise
språk
språkbruker
springe
springer
standard
sted
stoff
stor
storfe
strekke til
strid
substitutt
svært
sveipe
svullen
syk
sykdom
sykdomssymptom
tael
tåke
tåkete
tale
taler
tåpelig
tekstiler
tekstilmateriale
tema
tidligere
til stede
tilstrekkelig
tilvirke
tøy
tragedie
transformere
transportere
transportmiddel
trasé
trist
trykk
trykke på
tullete
tvinge
tynt materiale
tyvlåne
urne
utbuling
utbyttet
utenfor
utheve
uthever
uthevet
utilpass
utover
uttale
uttrykk
uttrykke
være
være nok
være overbevist
være sikker
våg
vanndamp
vanngående fartøy
vare
vegg
veldig
veps
vepsefamilie
veranda
ville
vind
vindhastighet
vindretning
vite
vokse
Currently, jbovlaste will accept data for 69 languages.
You are not logged in.

  recent changes jbovlaste main
This is jbovlaste, the lojban dictionary system.
The main code was last changed on Wed 07 Oct 2020 05:54:55 PM PDT.
All content is public domain. By submitting content, you agree to place it in the public domain to the fullest extent allowed by local law.
jbovlaste is an official project of the logical language group, and is now headed by Robin Lee Powell.
E-mail him if you have any questions.
care to log in?