jbovlaste
a lojban dictionary editing system
User:
Pass:

Home
Get A Printable Dictionary
Search Best Words
Recent Changes
How You Can Help
valsi - All
valsi - Preferred Only
natlang - All
natlang - Preferred Only
Languages
XML Export
user Listing
Report Bugs
Utilities
Status
Help
Admin Request
Create Account
Dictionary record

This is a "best guess" listing for the word "jinga" in language Svenska, meaning that only one of the definitions for this word will be shown (the one with the highest total votes). See all the definitions for jinga.


Back to the main valsi listing.
valsi jinga
type gismu
rafsi jig ji'a
creator noralujv
time entered Mon Mar 3 01:36:56 2003

Examples
   
Svenska
Definition #20354 [edit]
   
definition x1 (person/lag) vinner/tilldelas pris x2 från/över x3 [medtävlande/förlorare] i tävling/match x4.
notes Även: x2 belöning; x3 tävlande här är motståndare och i många olika situationer, besegrade/förlorare, mot det set av dem som tävlar mot ett mål; x2 kan vara ett specifikt föremål, en mängdvara (massa), en händelse, eller en egenskap; för att vara pedantisk, så är detta sumti-höjande för föremål/mängdvaror, genom ägandeskap av detsamma (= posyji'a, posyselji'a för otvetydig semantik).
gloss words
created by jongausib
vote information 1
time Sat Sep 10 09:47:24 2011

Examples
Etymology

Currently, jbovlaste will accept data for 69 languages.
You are not logged in.

  recent changes jbovlaste main
This is jbovlaste, the lojban dictionary system.
The main code was last changed on Wed 07 Oct 2020 05:54:55 PM PDT.
All content is public domain. By submitting content, you agree to place it in the public domain to the fullest extent allowed by local law.
jbovlaste is an official project of the logical language group, and is now headed by Robin Lee Powell.
E-mail him if you have any questions.
care to log in?