jbovlaste
a lojban dictionary editing system
User:
Pass:

Home
Get A Printable Dictionary
Search Best Words
Recent Changes
How You Can Help
valsi - All
valsi - Preferred Only
natlang - All
natlang - Preferred Only
Languages
XML Export
user Listing
Report Bugs
Utilities
Status
Help
Admin Request
Create Account
Discussion of "ckana"

Comment #1: skillnad på säng och säng?
Sebastian Frjds (Thu Aug 4 07:37:23 2011)

ckana definieras både som säng och madrass.
Är det någon skillnad på säng och madrass?
Hur kan en med tanru särskilja på dessa båda begrepp?

Kan ckana användas i vidare betydelse om t.ex. blomstersäng?
I officiell definition så kan ju säng uppbära både
person/objekt/händelse. Hur ska det tolkas?

Comment #2: Re: skillnad på säng och säng?
okaujunpen (Tue Aug 9 23:25:22 2011)

Jag tror att "lo matci" kan betyda madrass.

Ordet ckana definieras på lojban på följande sätt:

x1 nilce fi lo ka x3 vreta ce'u kei gi'e te marji fi x2

Ordet vreta liknar ordet cpana för de båda orden handlar om ett
föremåls yta och tyngdkraftens påverkan. Objekt/händelse kan vara "lo
cpana" och alltså också "lo vreta" och kan därför vara "lo te ckana".

"lo ckana be fi lo xrula" är nog en säng för blommor att ligga på, men
man kan ju använda ordet pe'a till exempel för att markera bildspråk.

Currently, jbovlaste will accept data for 69 languages.
You are not logged in.

  recent changes jbovlaste main
This is jbovlaste, the lojban dictionary system.
The main code was last changed on Wed 07 Oct 2020 05:54:55 PM PDT.
All content is public domain. By submitting content, you agree to place it in the public domain to the fullest extent allowed by local law.
jbovlaste is an official project of the logical language group, and is now headed by Robin Lee Powell.
E-mail him if you have any questions.
care to log in?